obrazekNaBanerze.png
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)
... proszę czekać
loader1.gif
...
001_29.gif
...
Zamknij
001_05.gif {{bladE}}
Czyść komunikaty
001_57.gif Rejestracja
Wybór rekrutacji

Uwaga, rejestracja w Systemie IRK nie jest w tej chwili aktywna

proszę wybrać rekrutację

irk.label.email.ostrzezenie
{{userForm.emailLoginKandydataLabel}}

{{emailLoginKandydataErrorLabel}}

Nie posiadam numeru PESEL:
PESEL:
Niepoprawny numer PESEL
Posiadam udokumentowane pochodzenie polskie:
Posiadam Kartę Polaka:
data ważności:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Posiadam kartę pobytu:
data ważności:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Hasło:
hasło powinno mieć minimum 6 znaków !
Powtórz hasło:
hasło jest różne od powtórzonego hasła !
Przepisz słowo wyświetlone na rysunku:
jcaptcha.do
Dotyczy legitymacji doktoranta
Chcę legitymację: tak nie
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:

proszę zaznaczyć rekrutację albo skonfigurować rodzaje matur

Czy zdawałeś maturę w 2002 roku?:
Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Imię:
Posiadam drugie imię
drugie imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
{{userForm.dataUrodzeniaErrorLabel}}
Płeć:
Telefony kontaktowe:
Prosimy o podawanie numeru telefonu z kodem kierunkowym.
W przypadku telefonów zagranicznych również z kodem kierunkowym kraju.
Telefon kod kierunkowy kraju:
Telefon:
Telefon komórkowy kod kierunkowy kraju:
Telefon komórkowy:
Obywatelstwo:
Nie wybrano obywatelstwa
Obywatelstwo:
Jestem cudzoziemcem
Jestem cudzoziemcem
Jestem
Zasady studiowania
{{piszEtykiete(items)}}
Deklaracja

Wyrażam zgodę1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO2 na przetwarzanie przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, który jest administratorem danych osobowych, moich danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji o ofercie studiów podyplomowych, szkoleń oraz kursów i informacji o inicjatywach wspierających rozwój zawodowy organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w szczególności w poniższych wybranych przeze mnie celach: 

1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1, z późn. sprost

Akceptuję wszystkie zgody

Proszę zaznaczyć opcję Wyrażam zgodę aby przystąpić do procesu rekrutacji internetowej

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2023 |irk_webclient#2016.1.2994#1.8.467#20210331_081656|